Skip to main content

Sprawę odszkodowań za starty materialne (nie mylić z utratą korzyści) reguluje w Polsce Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. pod nazwą „Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela”. Co oznacza że osoby i firmy mogą się domagać od Państwa odszkodowań za np. zniszczenie/przeterminowanie się wyprodukowanych i zgromadzonych materiałów w magazynie a nie sprzedanych z powodu wprowadzenia przez Państwo Stanu Wyjątkowego. Pracownicy branży usługowej mogą zwracać się do Państwa za pośrednictwem Wojewody o odszkodowanie za poniesione w wyniku działań Państwa koszty (czynsz, energia, zakupiony do wykonywania usług towar, który się przeterminował itd.)
Tak więc możemy domagać się odszkodowania za poniesione podczas procesu produkcyjnego czy usługowego i magazynowego koszty ale nie wliczając w wysokość roszczenia odszkodowawczego potencjalnego zysku.
Sytuacja ta wydaje się być bardzo korzystna, gdyż w tej sytuacji wprowadzenia przez Państwo Stanu Wyjątkowego wystarczyłby tylko wniosek wraz z uzasadnieniem i wyliczeniem kosztów. Nie oznacza ona jednak wypłaty odszkodowania każdemu wnioskodawcy i w żądanej wysokości. Wnioskodawca nie musi też być zadowolony z decyzji właściwego urzędu. Co wtedy? – Pozostaje nam druga droga – dłuższa, bardziej kosztowna – Postępowanie Cywilne.

Dochodzimy więc do zadanego w tytule pytania. Odpowiedź nasuwa się sama – jeżeli uważasz, że w wyniku działania Państwa poniosłeś starty materialne – już dziś możesz złożyć wniosek do sądu o ich wyrównanie.
Sytuacja ta bez wątpienia można porównać do innych roszczeń cywilnych, gdy w przypadku upadłości naszego dłużnika liczy się szybkość składania roszczeń. Czy Skarb Państwa wytrzyma nadchodzącą falę roszczeń? – odpowiedź pozostawiamy Państwu