Zasady obliczania wynagrodzenia kancelarii

Każda sprawa cywilna, rodzinna, gospodarcza czy też innego rodzaju, poprzedzona jest wszechstronną analizą stanu faktycznego i prawnego. Analiza uwzględnia w szczególności ocenę szans pozytywnego zakończenia sprawy i zagrożeń.

O kosztach postępowania sądowego, opłatach skarbowych i innych możliwych kosztach dodatkowych (np. kosztach powołania w sprawie biegłego sądowego) oraz wynagrodzeniu dla Kancelarii klient otrzymuje informację jeszcze rozpoczęciem współpracy.

Zakres współpracy i forma wynagrodzenia dla Kancelarii jest zawsze dostosowana indywidualnie do klienta.

Przewidujemy kilka form wynagrodzenia należy do nich między innymi:

  • wynagrodzenie jednostkowe,
  • rozliczenie wg. stawki godzinowej czy
  • preferowana przez firmy forma wynagrodzenia w formie ryczałtu
  • dla niektórych spraw stosujemy w części tzw. “procent od wygranej” czyli formę wynagrodzenia zależną od sukcesu (success fee).

Jak już wyżej pisaliśmy wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje poniesionych w sprawie opłat sądowych i skarbowych.

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo indywidualnie uzgadniana w umowie z Klientem i zależy od rodzaju sprawy oraz usługi prawniczej.